Житената питка - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Житената питка

Софтуер
 

Детският софтуерен пакет “Житената питка” съдържа анимация на едноименната народна приказка и 11 образователни игри. Част от задачите в игрите са свързани с обучението по български език и литература за 1, 2 и 3 клас, а други, като Открий двойките, Постави героя и Подреди пъзела са логически. В играта Създай приказка детето може да преразкаже приказката или да сглоби собствена, като използва героите и картинките от приказката. От клавиатурата се въвежда текст, за който може да се избира шрифт, размер и цвят на буквите. Могат да се създадат няколко сцени, които след това да бъде отпечатани. Една от игрите в пакета е караоке за изпълнение песничката на питката.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да изтеглите от тук!

 
 

Замени картинките с думите
В тази игра детето трябва да замени картинките на героите от приказката с техните имена. Това става като се щракне с мишката върху героя. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда името на героя. Ако името е вярно се изписва.

Замени грешните думи
Тук детето трябва да посочи грешните думи в приказката. Това става като щракне с мишката върху тях. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда правилната дума. Ако въведеното е вярно, тя се изписва, а в противен случай – се подчертава като грешна.

 
 

Подреди приказката
В тази игра детето трябва да подреди сцените в последователността на случване на действията. Това става като щраква с мишката върху умаленото изображение на сцената. Тя се появява във филмовата лента. В режим на преглед сцените се сменят последователно.

 
 
 

Постави герой
На екрана е представена сцена от приказката, като един от героите липсва. Детето трябва да посочи героят, който липсва на картинката. То има право на два опита. При правилен избор продължава напред, а при грешен се връща от начало.

 
 
 

Оцвети героите
В тази игра детето може да оцвети всеки един от героите на приказката по свой начин. От палитра с 14 цвята се избира цвят за запълване, като след това може да се посочи негов нюанс. Оцветеният герой може да се запази и разпечата.

 
 
 

Свържи буквите
В тази игра детето трябва да свържи букви от азбуката, като посочи следващата. След като направи това двете букви се свързват с линия. Когато детето успее да свърже всички букви се получава герой от приказката, който “оживява”.

 
 
 

Създай приказка
Детето може да преразкаже приказката или да сглоби собствена, като използва героите и картинките от приказката. От клавиатурата се въвежда текст, за който детето може да избира шрифт, размер и цвят на буквите. Създадените сцени могат да се отпечатват на принтер.

 
 
 

Открий двойките
В тази игра детето може да играе с четири или осем двойки съответни карти. То може да обръща едновременно само две карти. Целта на играта е да се обърнат двойка карти, между които има съответствие. Това съответствие може да се еднакви картинки или герои и неговото име.

 
 
 

Постави думите
Тук трябва да се посочат липсващите думи в приказката. Детето първо трябва да определи каква част на речта е думата и след това да избере подходящата дума от списъка, който се появява.

 
 
 

Подреди пъзела
Тук трябва да се
подреди пъзел с изглед от приказката. Детето с влачене трябва да постави в решетката частта от пъзела на съответната позиция. Ако тя е на правилното място, остава там. В противен случай се връща на началната си позиция.

 
 
 

Сглоби приказкатa
Тук детето трябва да прочете текста от приказката и да посочи в него правилната дума от три възможности. Когато се справи успешно на екрана се показва сцената и се преминава към следващата.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 15,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 60,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню