Хитър Петър - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Хитър Петър

Софтуер
 

Продуктът съдържа анимация на приказките „Магаре фасул яде ли?”, „Най-голямата лъжа” и образователни игри, чието съдържание е базирано на моменти от приказките. В игрите детето решава различни образователни задачи по български език и литература за 2 и 3 клас, както и такива свързани с развитието на логическото мислене. Така например Сглоби записите задачата е да подредят откъси от приказките в последователността им, а в Подреди приказката да свържат сцените от приказката с техните заглавия и след това да ги подредят в последователността им.
Методическо ръководство за работа с продукта, можете да изтеглите от тук!

 
 

Подреди приказката
В тази игра детето трябва да подреди сцените в последователността на случване на действията. Това става като щраква с мишката върху умаленото изображение на сцената. Тя се появява във филмовата лента. След това трябва да се посочи името на сцената. Ако картинката и името съвпадат, то сцената се поставя върху лентата.

Постави правилния герой
На екрана е представена сцена от приказката, като един от героите липсва. Детето трябва да посочи героят, който липсва на картинката. То има право на два опита. При правилен избор продължава напред, а при грешен се връща от начало.

 
 

Открий двойките
В тази игра детето може да играе с четири или осем двойки съответни карти. То може да обръща едновременно само две карти. Целта на играта е да се обърнат двойка карти, между които има съответствие. Това съответствие може да се еднакви картинки или герои и неговото име.

 
 
 

Създай приказка
Детето може да преразкаже приказката или да сглоби собствена, като използва героите и картинките от приказката. От клавиатурата се въвежда текст, за който детето може да избира шрифт, размер и цвят на буквите. Създадените сцени могат да се отпечатват на принтер

 
 
 

Попълни пропуснатите думи
Детето трябва да въведе пропуснатите думи в изреченията от приказката, като използва клавиатурата. Тези думи са малките частици на речта, като "се", "си" и други.

 
 
 

Опиши героя
В тази игра трябва да се определят характерните черти на героя, който е представен с картинка вляво. По този начин детето описва Хитър Петър, Царят, селяните, Кръчмаря.

 
 
 

Сглоби записите
Всяка една от приказките е разделена на отделни записи в касетки. Детето прослушва записите, като поставя касетките в касетофона. След това трябва да ги подреди в правилната последователност за разказване на приказката.

 
 
 

Разкажи за героя
Задачата на детето е да довърши описанието на героя. На екрана се изписва постепенно изречение, което спира до определено място и се появява падащ списък. От този списък трябва да се избере вярната дума, за да продължи описанието.

 
 
 

Оцвети героите
В тази игра детето може да оцвети всеки един от героите на приказката по свой начин. От палитра с 14 цвята се избира цвят за запълване, като след това може да се посочи негов нюанс. Оцветеният герой може да се запази и разпечата.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 15,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 60,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню