Математика за 2 клас - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Математика за 2 клас

Софтуер
 

Пакетът представя основна част от учебното съдържание по математика изучавано в 2 клас, под формата на забавни игри. Те обхващат темите за четене, писане, сравняване, събиране, изваждане, делене и умножение на числата до 100; мерни единици; видове триъгълници. Достъпът до всяка една игра става чрез избор на обекти от търговски център и автогара. Към пакета има и модула за управление съдържанието на игрите, чрез който може да се подменят заложените стойности в игрите.

 
 

Гардероб
В тази игра детето трябва да определи цената, която се заплаща за престои на багаж (куфари и чанти) с определено тегло, като се съобрази с показаната таблица. При допускане на грешка се отброява червена точка.

Разписание
В разписанието на автогарата липсва част от информацията. Детето трябва да попълни липсващите полета, като съобрази с останалите данни за заминаването, пристигането, продължителността и закъснение на автобуса. Така се упражняват знания свързани с измерването на времето.

 
 

Магазин за платове
Тук се изпълняват последователно поръчки за платове. Всяка поръчка съдържа избор на десен и отрязване на необходимия размер. Всеки неточен опит за отрязване се брои като пропуск. С тази игра се упражняват знанията за мерните единици сантиметър и метър.

 
 

Билетни каси
Тази игра е за двама души. Единият си избира няколко билета на определено място и ред в схема, а другият трябва да му изчисли колко трябва да плати. След това първият трябва да заплати с предоставените виртуални банкноти.

 
 
 

Билетен център
Тук детето определя в схема позицията на определено място, като пореден номер на число. На екрана се изписва на кой ред и кое място трябва да се продаде билет. Детето трябва да въведе съответното число и посочи съответното място в схемата.

 
 
 

Тетрис
Детето трябва с помощта на клавишите за навигация да премести фигура към съответния кош в зависимост дали е равностранен, равнобедрен или разностранен триъгълник. По този начин се упражняват знанията за видове триъгълници в зависимост от страните им.

 
 
 

Паркинг
В пакета има 5 игри, при които се използва макет на паркинг. Те са свързани с подредбата на числата в числовата редица, съотнасянето на римски и арабски цифри, откриването на закономерности в числови редици.

 
 
 

Хранителни стоки
В магазина за хранителни стойки детето трябва да умножи броя на продуктите по тяхната единична цена, за да получи стойността им. След като пресметне всички продукти, които се появяват на касата, трябва да се изчисли общата сума на покупките.

 
 
 

Ротативка
В полетата на ротативката се изписани отделни части от условието на текстова задача. Детето трябва да попълни в белите полета отговорите на въпросите. То може да извършва междинни пресмятания, като използва листа за бележки. Ако се справи успешно получава награда, която се натрупва.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 18,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 96,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню