InEdu - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

InEdu

Еразъм+
 

От 1 февруари 2019 година, ДЗЗД "Обучение" реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 3 със заглавие IN EDU –INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation.

 
 
 
 

Проектът е двугодишен, като координатор е организацията FORMA.Azione sr от Италия, а партньори са организации от България, Словения, Хърватска и Франция.
Основна цел на проекта е да се повиши медийната грамотност и критичното мислене на учениците чрез провеждане на тематични мероприятия и създаване на учебни материали. В рамките на проекта ще бъдат обучени учители да преподават темата в училище, ще се проведе национален хакатон и международен семинар за учениците.
Регистрационния номер на проекта е
604670-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню