InEdu - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

InEdu

Еразъм+
 
 
 
 
 

Препоръки
Проектът завърши със създаването на "Препоръки за мултиплициране и трансфер на програмата на ИНЕДУ като инструмент за социално включване и подобряване на медийната и информационна грамотност". Документът представя препоръки за трансфериране на програмата
за включване на ИН-ЕДУ и добрите практики по проекта към бенефициенти иорганизации в други градове и държави, които работят в областта на МИГ.
Препоръките са резултат от проведените дейности в страните-партньори,България, Италия, Словения, Хърватия, и демонстрират как различни заинтересовани страни могат да бъдат активирани и да си сътрудничат за насърчаването на МИГ и на съответните свързани компетенции. Документът интегрира обратната връзка, получена за програмата на ИН-ЕДУ от външни експерти, по време на финалната международна конференция "Социален хактивизъм в Европа – образование за медийна и информационна грамотност чрез отговорно и активно гражданство", проведена в Перуджа (Италия).

 
 
 
 

Международна конференция
На 22 юни 2021 г. се проведе международната конференция IN -EDU „Социален хактивизъм в цяла Европа - Образование за медийна и информационна грамотност за отговорно и активно гражданство“. Конференцията се проведе в комбиниран режим, като домакин на партньори по проекта и участници в Перуджа
- Италия, както и международни експерти онлайн. Тя се предаваше на живо във фейсбук страницата на проекта. Участие в нея взеха всички партньори, които представиха събитията организирани в рамките на проекта за работа по темата.
Събитието беше възможност да се съберат отзиви на експерти относно препоръките на политиката, за да се улесни трансферът и приемането на програмата за ангажиране на IN-EDU като инструмент за социално включване и за изграждане на медийна и информационна грамотност.

 
 
 
 

Хакатон за ученици
От 28 януари до 02 февруари 2021 година се проведе хакатон за ученици на възраст от 15 до 19 година на тема "Медийна и информационна грамотност". В него участваха ученически отбор от училища на седем града на страната с ръководители учители или родител на ученик от училището. Включилите се ученици бяха над 100.

 
 

Хакатонът се организира от Асоциация за развитие на София и ДЗЗД „Обучение“ и бе насочен към създаването на нестандартни и креативни кампании за повишаване на медийната грамотност. Той се проведе на два етапа: дистанционен и присъствен. Дистанционният  стартира на 28 януари 2021 година онлайн с поставяне на темата. До 30 януари 2021 година екипите генерираха концепция по темата, която на 01 февруари 2021 я представиха онлайн пред жури за допускане до участие във финал.
До финал
бяха допуснати 6 отбора, избрани от журито и 1 отбор, избран от публиката онлайн.
Повече информация за хакатона, може да намерите на неговата официална страница тук.


 
 
 
 

Прочети, помисли, прецени
и тогава вземи позиция!

В рамките на проекта създадохме кратко филмче, в което представяме ситуация свързани с фалшивите новини в интернет пространството. Ситуацията е повод за дискусия по темата в клас с ученици от прогимназиален и гимназиален етап. Екипът на ДЗЗД "Обучение" разработи методически материал в помощ на учителя, който може да бъде изтеглен от тук.

 
 
 
 

В поговорките е истината!
В рамките на проекта създадохме 25 информационни банера, които са перифрази на известни поговорки, сентенци и мисли, но са ориентирани към медийната грамотност и критичното мислене. Банерите бяха публикувани в нашата фейсбук страница, която е достъпна тук.
Можете да използвате всеки един от тях в работата с учениците. Те са достъпни за сваляне, като щракнете тук.

 
 
 
 

Обучение за учители
На 5 февруари 2020 година се проведе обучителен курс за учители на тема "Медийна и Информационна грамотност" в Софийската лаборатория по иновация. Той бе организиран от Асоциация за развитие на София и ДЗЗД "Обучение", като участие в него взеха над 30 души от над 15 организации. Курсът бе откриващото събитие на инициативата „Дни на медийната грамотност“ в България.

 
 

Лекторите на обучението бяха експерти от сферата на медиите, дигиталните агенции и неправителствения сектор. Участниците бяха обучени как да различават и да противодействат на фалшиви новини, реч на омразата и онлайн тормоза. Беше им показано също как да използват задължителното учебно съдържание, за да развият у учениците си медийна грамотност и дигитални умения. Освен това, учителите се запознаха с разнообразни дигитални инструменти за създаване на съдържание, които ще им помогнат да представят предметите си по интересен и иновативен начин. С участието на ученици от Софийска училищна медия, обучаемите научиха чрез практика как да правят подкасти, видеа и радио интервюта и как да използват платформи за публикуване на медийно съдържание. Като цяло, учителите оцениха обучението като много полезно и споделиха, че планират да прилагат наученото на практика в ежедневната си работа със студенти.
Всички участници, които завършиха обучението успешно
получиха сертификати и набор от обучителни материали и ресурси за обучение. Курсът ще бъде от полза и за предстоящият граждански хакатон, по време на който ученически отбори ще се състезават и ще проектират кампании за медийна и информационната грамотност.
Обучителната програма и ресурсните материали са разработени от Международен екип от експерти в рамките на проект „Включващи общности чрез образование за медийна грамотност и критично мислене" (ИН-ЕДУ), съфинансиран по програма Еразъм + на ЕС.
Пакетът с учебни материал за преподаване на медийна грамотност в училище може да бъде свален от тук.

 
 
 
 

За проекта
От 1 февруари 2019 година, ДЗЗД "Обучение" реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 3 със заглавие IN EDU –INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation.

 
 

Проектът е двугодишен, като координатор е организацията FORMA.Azione sr от Италия, а партньори са организации от България, Словения, Хърватска и Франция.
Основна цел на проекта е да се повиши медийната грамотност и критичното мислене на учениците чрез провеждане на тематични мероприятия и създаване на учебни материали. В рамките на проекта ще бъдат обучени учители да преподават темата в училище, ще се проведе национален хакатон и международен семинар за учениците.
Регистрационния номер на проекта е
604670-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню