Бибитко - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Бибитко

Софтуер
 

Софтуерният пакет съдържа 8 образователни игри за деца от 4 до 7 годишна възраст, свързани с безопасността на движението. Те са направени по начин, който да бъде забавен за децата и същевременно образователен. Игрите могат да се използват както за групова, така и за индивидуална работа по темата.
Продуктът е създаден съвместно с национален клуб "Бибит". Той е тестван експериментално в ОДЗ
67 "Мечо Пух" - София (сегашно ДГ 184).
Официалното му представяне бе направено в предаването "Часът на Милен Цветков" по телевизия НОВА.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да изтеглите от тук!

 

Кое - къде?
Тук детето трябва да постави цветните образи на съответния силует в картината. То първо посочва образа, а след това в картината неговото място. Ако е посочено правилното, се изпълнява някаква анимация, и образът изчезва от долния край на екрана. В противен случай – образът остава.

 
 
 

Кой се движи?
В тази игра детето трябва да обозначи подвижните обекти в картинката със зелен цвят, а неподвижните – с червен. То избира зеления или червения знак под картинката, а след това посочва обекта от картинката. Ако маркирането е било вярно, обектът остава оцветен в съответния цвят. В противен случай той премигва.

 
 
 

Премини улицата
Игровата задача е да се обозначи пътя за преминаване на всеки един от тримата персонажи до неговия черно-бял образ. Детето избира от дясната страна героя, с която ще играе. След това посочва с еднократно щракване сивия кръг с точка. Показалецът на мишката приема неговата форма. Точката се поставя на място, от където трябва да премине героя, като така се показва посоката на движение на героя
.

 
 
 

Светофари
Тук детето трябва да посочи при показаната светлинна индикация на светофарите, кой трябва да премине и кой да стои на място. Детето избира знак за маркиране – зелен за преминаващи или червен за стоящи. След това посочва обект от картинката. Когато всички обекти са маркирани се избира бутона за изпълнение. Ако маркировката е направена вярно, то се изпълнява анимация.

 
 
 

Правилно - неправилно
В тази игра детето трябва да отбележи правилно и грешно разположените обекти в картинката. То избира знак за маркиране – зелено за правилно или червено за грешно. След това посочва обекта от картинката, който се оцветява в съответния цвят, ако е отбелязан правилно. В противен случай обекта премигва.

 
 
 

Пътни знаци
В тази игра трябва да се сглоби пътен знак от четири елемента. Детето чрез влачене с мишката взима парче, което поставя в една от частите на решетката. Ако парчето е на точното място, то остава там. В противен случай, то премигва и се връща в изходната си позиция. В долния десен ъгъл се отброява броя на наредените знаци.

 
 
 

Звуци
Играта има два режима на работа – прослушване и отгатване. В режим на прослушване, детето посочва обектите от картинката и се чува съответния звук. При режим на отгатване, се чува звук, след което детето трябва да посочи от кой обект е дошъл. При правилен отговор обектът се оцветява в зелено, а при грешен – обектът премигва и се оцветява в червено.

 
 
 

Оцвети картинката
Задачата е да се оцветят картинките. Детето избира от цветовете под рамката, цвят за оцветяване и след това с еднократно щракване оцветява част от картинката. За да се зареди следваща картинка за оцветяване се използва стрелката наляво, а за предишна стрелка надясно, които се намират в лявата част на екрана.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 15,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 60,00 лв
.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню