ToolKID 2 - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

ToolKID 2

Софтуер
 

Детският софтуерен пакет ToolKID 2 е предназначен за деца от 6 до 12 години.
Той съдържа над 40 програми, обединени в 7 групи за работа с различни типове информация, като графика, текст, звук, анимация, тяхното комбиниране и програмиране в Лого среда. Той нова версия на познатия пакет за обучение по Информационни технологии в начален етап Comenius Logo - ToolKID, който се използва в редица училища на страната.
ToolKID 2 е съвместим с 64-битови операционни системи и работи както на самостоятелни компютри, така и на терминални решения.
В пакетът ToolKID 2 се включва и програмната среда Imagine, както и графичния редактор Logo Motion.

 
 

Образователни игри
Програмите в тази група са насочени към овладяване на основните движения с мишка: свободно движение, еднократно щракване с ляв бутон и влачене при постоянно натиснат бутон. Детето изпълнява игрови задачи, като подреждане на пъзел, откриване на двойки съответни карти и други, с помощта на които лесно и бързо се усвоява работата с мишка

 
 
 

Работа с графика
С програмите за работа с графика, малките художници оцветяват контурни картинки, създават собствени, като ги конструират от готови елементи. Рисуват с молив, като изоплзват различни широчини и цветове за следата. Създаденото на екрана, може да се запази и отпечата на принтер.

 
 
 

Работа с текст
С тези програми, детето се запознава с клавиатурата, като започва с въвеждането на отделни букви, думи и накрая излечения с препинателни знаци. Това става с помощта на игри, в които се въвежда име на предмет, решава се ребус, съставя се изречение. Детето се запознава с основните характеристики при оформлението на текст, като шрифт, размер, стил и цвят на знаците. Учи се да редактира, отпечатва и запазва създадения от него текст.

 
 
 

Работа със звук
С програмите от тази група, детето се запознава с възможностите на компютъра да възпроизвежда и обработва звук. Това става като се прослушват различни звуци и мелодии, записва се собствения глас с помощта на микрофон, създават се аудио клипове, в които се комбинират звуци с мелодия. С "Пиано" детето композира и прослушва мелодия с избрани от него темпо и инструменти.

 
 
 

Работа с анимация и видео
С програмите от тази група, детето може да създава кратки анимационни филмчета, като комбинира отделни кадри. Редакторът Logo Motion позволява създаването на всеки отделен кадър с богатството от инструменти за работа, които предлага. Създадените анимационни образи се съхраняват в специална библиотека, която е лесно достъпна от програмите за мултимедия.

 
 
 

Работа с мултимедия
Като използват програмите от тази група, децата се запознават с богатите възможности на компютъра да съчетава различни типове информация в едно цяло. С тяхна помощ те могат да създават анимирани картички, комикси, илюстрирани приказки, слайд-шоу с картинки и текст, филмчета с герои, музика и реплики, в които вмъкват преди това създадени картинки, образи и звуци.

 
 
 

Алгоритми и програмиране
В тази група от програми се включени игри, в които детето трябва да реши определена задача, като изпълни последователност от стъпки. Например, в "Менчета", то трябва да раздели 8 литра мляко на две половини, като използва 3 съда с обем от 3, 5 и 8 литра. Запознаването с програмирането става в средата Imagine, където детето управлява костенурка на екрана, като въвежда команди за нейното предвижване.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз (за 1 компютър) - 36,00 лв.
Цена за училищен лиценз (до 25 компютъра на територията на 1 училище) - 360.00 лв.
Цена за сайтов лиценз (
за всички компютри на едно учебно заведение) - 660,00 лв.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню