Улицата на игрите - 1 клас - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Улицата на игрите - 1 клас

Софтуер
 

Детският софтуерен пакет е предназначен за деца от 5 до 8 годишна възраст. В него, под формата на играта, децата са научават да броят, четат, смятат, оцветяват. Образователното съдържание е базирано на изучаваните предмети в 1 клас на българското училище. Софтуерният пакет съдържа 16 самостоятелни игри. Всяка игра е свързана с изпълнението на някаква образователна задача от предметните области: български език и литература, математика, домашен бит и техника, изобразително изкуство, музика, роден край. Достъпът до всяка игра става като се избере къща, сграда или обект, намиращ се на една улица.
Инструкции за инсталация и активация на пакета можете да свалите от тук.

 
 

В зоопарка
Тук детето може да открие две игри. В първата трябва да раздели новите животни в зоопарка на диви и домашни, а във втората - да определи кои животни живеят по нашите земи.

Музикални инструменти
Тук детето може да прослуша звука, който се издава от всеки един инструмент. Играта има режим на отгатване, при който се чува звук от инструмент и потребителят трябва да посочи кой е той.

 
 

В музикалния магазин
На екрана са представени пет диск, на които има записани пет различни по жанр музикални произведения. Задачата на детето е да постави дисковете в съответните кутии. За целта то разполага с уредба, в която може да поставя диск, за да чуе какво е записано на него.

 
 

В работилницата
Тук детето трябва да конструира превозно средство с геометрични фигури и да му постави подходящите колела. Когато е готово при избор на зелен светофар колелата се задвижват, а при червен - спират.

 
 

Подреди приказката
Задачата на детето е да подреди приказката в последователността на действията. Когато е готово, то може да избере кинокамерата, за да види подредената от него приказка. Ако някоя от сцените не е на мястото си, то лентата се къса и прожекцията спира.

 
 
 

Постави герой
Тук детето трябва да постави правилния герои на съответната сцена в приказката. Когато е готово, то може да избере кинокамерата, за да види подредената от него приказка. Ако някоя от героите не е на мястото си, то лентата се къса и прожекцията спира.

 
 
 

Правилния инструмент
От автобус на спирката слиза човек, който пътува за работа. В горната част на екрана се появят пет различни обекта, от които детето трябва да посочи инструмента, който подхожда на неговата професия.

 
 
 

Детската стая
В тази игра детето трябва да подреди стаята, като използва движението влачене при постоянно натиснат ляв бутон на мишката.

 
 
 

Поръчка за плодове
Задачата в тази игра е да се изпълни поръчката, която се появява на листа. За целта от отделните щайги трябва да се постави в пазарската количка точния брой плодове. Ако задачата е изпълнена правилно листът може да се откъсне и да се изпълни следващата поръчка.

 
 
 

Пазаруване
Тук детето може да избира различни стоки от стилажите, предложени в магазина. Като ги постави на щанда, на касовия апарат се изчисля автоматично сумата, която трябва да се плати. Когато приключи с избора на продукти се посочва касовия апарат, за да се отвори и извърши плащането. В долната част на екрана е виртуалното портмоне, от което трябва да се вземат съответните банкноти, за да се извърши плащането. След това продуктите могат да се поставят в чантата.

 
 
 

Украси на съдове
В този редактор, детето може да избира различни съдове за украса. На избрания съд може да поставя елементи, които са на разположение в долната част на екрана. Тези елементи могат да се завъртат, уголемяват и намаляват. Украсеният съд може да се оцвети, като се избират различни цветове от палитрата вдясно.

 
 
 

Оцветяване на предмети
Тук детето може да избира различни групи предмети за оцветяване, като плодове, зеленчуци, домашни и диви животни, професии. Всяка група включва набор от картинки за оцветяване.

 
 
 

Геометрични фигури
Детето може да избира различни предмети за оцветяване, които са конструирани от геометричните фигури квадрат, триъгълник, кръг, правоъгълник.

 
 
 

Звуков модел
В тази игра детето трябва да определи звуковия модел на думата. На гласна съответства червено квадратче, а на съгласна - синьо. Ако определи правилно звуковия модел, то получава възможност да оцвети картинката.

 
 
 

Срички
Целта на играта е детето да конструира колкото се може повече думи със сричките, които са изписани в балона. Когато думата се изпише на дъската, то трябва да използва гъбата, за да я изтрие и почне нова.

 
 
 

Управляващ модул
Пакетът "Улицата на игрите - 1 клас" съдържа два модула: обучаващ - предназначен за учениците, и управляващ - предназначен за учителя (родителя). При стартиране на обучаващия модул, може да се зададе потребителско име. Това дава възможност от управляващия модул да се наблюдават действията и резултатите, постигнати от детето в различните игри. В управляващия модул се правят настройки на всички игри, като учителят (родителят) може да определя трудността и съдъргжанието на всяка една задача.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 18,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 180,00 лв.
Цена при закупуване с учебни карти по ИТ за 1 клас на изд. "Просвета" - 50,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню