Къщата на игрите - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Къщата на игрите

Софтуер
 

"Къща на игрите" е софтуерен пакет предназначен за компютърно обучение на деца със специални нужди. Той е разработен изцяло на игрова основа. Игрите включени в него се използват, както за усвояване на умения за работа с компютър, по-специално с клавиатура и мишка, така и за придобиване на определени училищни знания. За създаването му е използвана средата Comenius Logo.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да свалите от тук!

 
 
 

Стаята на господин Мишок
В тази стая са събрани игри предназначени за овладяване работата с мишката. Това са игрите, с които обикновено стартира компютърното обучение на децата, тъй като са свързани с овладяване работата с компютърната система. При овладяване работата с мишката разграничаваме четири основни движения:

  • свободно движение на мишката върху подложката

  • позициониране и задържане на курсора на мишката върху обект от екрана

  • еднократно щракване с бутон на мишката

  • влачене на обект при постоянно натиснат бутон на мишката

Игрите включени в тази стая са предназначени именно за усвояване и отработване на тези движения. Те са три: Силуети, Сенки и Звуци. Освен умения за работата с мишката тези игри тренират визуалните и слухови възприятия на децата и развиват езика и речта, абстрактно-логическото мислене, способността за съпоставяне и разпознаване на цветни обекти, сенки и техните наименования.

 
 
 

Стаята на госпожа Книжкова
В тази стая са събрани игри предназначени за овладяване работата с мишката и клавиатурата, като се отделя специално внимание на овладяване работата с блока с буквите от клавиатурата. Основните образователни задачи по отношение на практическата работа са намирането и запомнянето на позицията на клавишите с букви от клавиатурата. Освен това се представя и запомня графичният образ на буквите, като едновременно с това се осъществява връзка му буквата и съответстващият й звук (връзката графема - фонема). Тези знания и умения се надграждат като се усвоява строежа на думите и граматически правилният строеж на изречението с помощта на игрите за въвеждане дума от клавиатурата и конструирането на изречение по зададени думи. Посредством тази група игри се осъществява развитие на фонемния гнозис, абстрактно логическото мислене, способностите за анализ и синтез. Тук са включени игрите Думички, Букви, Думи и Описание.

 
 
 

Стаята на господин Сметалко
В тази стая са събрани игри предназначени за овладяване работата с цифровия блок на клавиатурата. Те развиват абстрактно-логическото мислене, запознават потребителя с графичния образ на цифрите от 1 до 9 и с наименованията им. Развиват умението за броене, формират количествени представи и представи за последователност и наредба. Подпомагат разбирането и усвояването на понятията за по-голямо и по-малко. Тук са включени игрите Цифри и Сравнения.

 
 
 

Стаята на господин Моливко
В тази стая са събрани игри предназначени за затвърдяване уменията за работата с мишката и клавиатурата. Чрез тях се научават цветовете и техните наименования. Усвоява се работата с набор от инструменти за оцветяване, съставяне на цветове и рисуване. Тук са включени игрите Цветове и Оцвети.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню