2022 - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2022

Еразъм+ > Акредитация

Акредитация по програма Еразъм+, Ключова дейност 1
01/06/2022 - 31/08/2023 - ВТОРА ГОДИНА

 

ДЗЗД "Обучение" е одобрена по програмата за акредитация на образователни институции за участие в ключова дейност 1 "Образователна мобилност на граждани", сектор "Образование за възрастни" на програма Еразъм+.  Акредитационният номер на организацията е 2022-1-BG01-KA121-ADU-000053801.
През
втората програмна година в рамките на акредитацията се планира 15 членове на дружеството да бъдат включени в квалификационни курсове за обучение в чужбина, а двама да посетят партньорска организация, занимаваща се с обучение на възрастни. Планирани са два квалификационни курса насочени съответно към ефективно използване на облачната платформа Office365 в работата на колектива, създаване на различни по вид медийни материали, подпомагащи обучението на възрастни.

 
 

Курс "Дигитално сътрудничество базирано на облачни технологии"

 
 

От 16 до 22 октомври 2022 година в Манавгат, Турция, се състоя структуриран курс на тема "Дигитално сътрудничество базирано на облачни технологии". Курсът се организира от организацията ERA, която провежда обучения ориентирани към учители в Турция и редица европейски градове. В рамките на обучението бяха разгледани теми за работа с основните приложения на облачната платформа на Майкрософт - Office 365. В него активно участие взеха четирима представители на ДЗЗД "Обучение": Християнка Петкова, Ирина Канева, Антони Николов и Светлана Побакова, които бяха определени за участие в курса в рамките на програма Еразъм+, КД1.

 
 

Работно посещение в организация Walora, Виена

 
 

От 26 март до 01 април 2023 година във организация Walora (Виена, Австрия) на работно посещения бяха Виктор Видолов и Велика Желева от ДЗЗД "Обучение". Работното посещение е част от дейностите в рамките на втората година от акредитацията на Дружеството. По време на посещението бяха представени курсовете за обучение на двете организации, проектите и дейностите, които се развиват, както на местно ниво, така и на европейско. Австрийските домакини изразиха голям интернет към създаването на видеосъдържание за нашите курсове като допълнителни помощни материали за обучението. От наша страна интерес предизвикаха курсовете, които са насочени към устойчиви зелени политики в различни образователни организации. В рамките на посещение беше обсъдена в детайли и предстоящото обучение в организацията Walora на обучители от ДЗЗД "Обучение".

 
 

Курс "Дигитални медии в дистанционното обучение"

 
 

От 9 до 14 април 2023 година във Виена, Австрия се проведе структуриран курс на тема "Дигиталните медии в дистанционното обучение". Курсът се организира от Walora, обучителна организация със седалище Виена, Австрия, която работи в редица европейски градове. От ДЗЗД "Обучение" в структурираният курс участие взеха 11 лектора. В рамките на обучението бяха разгледани теми, свързани с използване на различни дигитални медии при създаване на съдържание за дистанционно обучение на възрастни. В курса се включиха Людмила Попова, Ивайло Иванов, Цветанка Тодорова, Веселка Илиева, Тодор Попов, Майкъл Дойл, Анелия Атанасова, Марияна Цветанова, Ирина Канева, Светлана Начева и Георги Георгиев.

 
 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню