2021 - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

2021

Еразъм+ > Акредитация

Акредитация по програма Еразъм+, Ключова дейност 1
01/09/2021 - 30/11/2022 - ПЪРВА ГОДИНА

 

ДЗЗД "Обучение" е одобрена по програмата за акредитация на образователни институции за участие в ключова дейност 1 "Образователна мобилност на граждани", сектор "Образование за възрастни" на програма Еразъм+.  Акредитационният номер на организацията е 2021-1-BG01-KA121-ADU-000011103.
През
първата програмна година в рамките на акредитацията се планира 15 членове на дружеството да бъдат включени в квалификационни курсове за обучение в чужбина. Планирани са три квалификационни курса насочени съответно към внедряване на облачната платформа Office365 в работата на колектива, разработването на учебни материали в различни медийни формати и зачитане на авторските права при създаване на образователни ресурси.

 
 

Курс "Дигитална комуникация и сътрудничество с Офис365"

 
 

От 1 до 7 май 2022 година в Манавгат, Турция, се състоя структуриран курс на тема "Дигитална комуникация и сътрудничество с Офис365". Курсът се организира от организацията ERA, която провежда обучения ориентирани към учители в Турция и редица европейски градове. В рамките на обучението бяха разгледани теми за работа с основните приложения на облачната платформа на Майкрософт - Office 365. В него активно участие взеха осем представители на ДЗЗД "Обучение", които бяха определени за участие в курса в рамките на програма Еразъм+, КД1.

 
 

Курс "Дигиталните медии като инструмент в курсовете за обучение"

 
 

От 5 до 10 юни 2022 година в Барселона, Испания се проведе структуриран курс на тема "Дигиталните медии като инструмент в курсовете за обучение". Курсът се организира от Walora, обучителна организация със седалище Виена, Австрия, която работи в редица европейски градове. От ДЗЗД "Обучение" в структурираният курс участие взеха 7 лектора. В рамките на обучението бяха разгледани теми, свързани с използване на различни дигитални медии при поднасяне на образователно съдържание. Специално внимание бе отделено на използването на цветовете в дигиталните медии.

 
 

Курс "Защита на правата при дигитални ресурси за образователни нужди"

 
 

От 29 юни до 04 юли 2022 година в столицата на Дания - Копенхаген се проведе структуриран курс на тема "Защита на правата при дигитални ресурси за образователни нужди". Курсът се организира и провежда от Walora, която се занивама с предоставяне на различни образователни курсове в Европа. Съдържанието на курса включваше темите: Авторското право и неговата функция, Създаването на материали със защитени авторски права, Основи на законодателството за авторското право при използане на материали за образователни цели, Онлайн ресурси с безплатни права за ползване. В обучението участваха двама представители на ДЗЗД "Обучение".

 
 

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню