Учене чрез конструиране... - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учене чрез конструиране...

Еразъм+
 

Учене чрез конструиране в детската градина
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Регистрационният номер на проекта е 2020-1-BG01-KA201-079184.

 
 

От 1 септември 2020 година ДЗЗД "Обучение" започва работа като партньор по международен проект с партньори от България, Австрия и Финландия. В рамките на този двугодишен проект съвместно с организации, занимаващи се с обучение на учители, ще бъде разработена методология за използване на конструктивен материал при реализиране на различни дейности, свързани със задължително обучение в детската градина.

 
 
 
 

След обсъждане с партньорските организации и детските градини, бе одобрено лого на проекта, в което присъства неговото име и текст, указващ по коя програма се реализира. Като графични елементи са използвани стилизирани изображения на лего блокчетата, тъй като конструктивния материал, с които ще се работи в рамките на проекта е Лего Дупло. Това бе решено след провеждането на онлайн среща с всички участници, на която бяха представени различни конструктувни материли, с които се работи в детските градини. В тази среща представител на Lego Educational за България, запозна участниците със специализираните конструктури от серията Lego Duplo Educational.

 
 
 
 

От 29 юли до 01 август 2021 година в Хелзинки се проведе обучителен курс С1 на тема "Образователни конструктивни материали за деца - състояние и потенциал". Курсът се организира от финландския партньор "T-oppi", а домакин бе детска градина в Хелзинки - Korento. В него участваха всички партньори, като от ДЗЗД "Обучение" се включиха Весела Илиева, Майкъл Доул, Цветанка Тодорова и Християнка Петкова.
В рамките на четиридневното обучение се разгледаха възможности за използване на различен конструктивен материал, като се започне от работа с естествени материали, продукти от ежедневието и се завърши с готови конструктивни комплекти. Специално внимание бе отделено на Лего Дуплото, като бяха разгледани неговите основни характерстики и възможности за приложимост в детската градина. В рамките на обучението, детските градини представиха своя опит от използването на конструктивни материали при работа с децата.
Майкъл Доул изнесе специална лекция за разнообразието от конструктивни материали за деца на възраст от 3 до 6 години.

 
 
 
 

От 21 до 24 октомври 2021 година в София се проведе обучителен курс С2 на тема "Интегриране на конструктивни дейности в учебните програми на детските градини". ДЗЗД "Обучение" бе организатор на курса, а негов домакин - ДГ 184 "Мечо Пух". В него участваха всички партньори, като тези от детска градина Korento (Хелзинки) бяха онлайн. От ДЗЗД "Обучение" в обучението се включиха Весела Илиева, Майкъл Доул и Цветанка Тодорова.

В рамките на четирите обучителни дни се представиха всичките 100 учебни единици, които са разработени по проекта. Всяка една от тях включва учебна карта за учителя и набор от карти с инструкции за децата. Участниците можеха да изживеят построяването на повечето модели, като се запознаха със спецификата на методиката при използване на конструктивен материал в работата с децата в рамките на задължително обучение. Специално внимание от лекторите на ДЗЗД "Обучение" бе отделено на методологията за използване на разработените учебни единици.

 
 
 
 

На 11 май 2022 в Актовата зала на 30. СУ "Братя Миладинови" се проведе семинар "Учене чрез конструиране в детската градина", на който се представиха постигнаните резултати в работата по проекта. В него се включиха експерти от ДЗЗД "Обучение", както и учители от ДГ 184 "Мечо Пух" и ДГ 65 "Слънчево детство". Гости на семинара бяха учители и директори от столичните училища, студенти от СУ "Св.  Климент Охридски" с преподаватели, свързани със специалностите имащи отношение към предучилищното образование, родители на деца до 7 годишна възраст. Семинарът се излъчваше и на живо в YouTube канала на проекта.

 
 
 
 

Всички резултати от работата по проекта са достъпни на сайта:
legoduplokids.eu

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню