Учене чрез конструиране... - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Учене чрез конструиране...

Еразъм+
 

Учене чрез конструиране в детската градина
Проектът се реализира в рамките на програма Еразъм+, Ключова дейност 2.

Регистрационният номер на проекта е 2020-1-BG01-KA201-079184.

 
 

От 1 септември 2020 година ДЗЗД "Обучение" започва работа като партньор по международен проект с партньори от България, Австрия и Финландия. В рамките на този двугодишен проект съвместно с организации, занимаващи се с обучение на учители, ще бъде разработена методология за използване на конструктивен материал при реализиране на различни дейности, свързани със задължително обучение в детската градина.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню