Анотации - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Анотации

Курсове
 

Курс

Часове

Цена

Кредити

Анотация

Диагностика и оценка на постиженията на учениците чрез мобилни технологии

16

36,00 лв

1

Компютърно моделиране в началното училище

32

129,00 лв.

3

Електронно портфолио на учителя

16

59,00 лв

1

3D моделиране

32

129,00 лв

2

Дизайн на печатни материали

32

129,00 лв

2

Електронни таблици с Excel за напреднали

32

129,00 лв

2

Изграждане на вътрешна информационна система, базирана на облачни технологии

16

79,00 лв

1

Използване на облачни технологии в процеса на обучение

16

59,00 лв

1

Интерактивни компютърни презентации

16

59,00 лв

1

Интерактивни презентации за напреднали

16

59,00 лв

1

Оценяване постиженията на учениците по Информационни технологии

16

59,00 лв

1

Съвременни технологии за дизайн и разработка на уеб сайтове

32

129,00 лв

2

Създаване на електронни учебни помагала за интерактивни сензорни дисплеи/дъски

16

69,00 лв

1

Създаване на ефективни уеб сайтове с WordPress

32

129,00 лв

2

Цифрова обработка на звук

16

59,00 лв

1

Цифрова фотография

32

129,00 лв

2

Цифрови изображения

32

129,00 лв

2

Компютърна анимация

32

129,00 лв

2

Цифрово видео

32

129,00 лв

2

Автоматизирани средства в компютърната текстообработка

8

30,00 лв

-

Таблична обработка на информация

8

30,00 лв

-

Бази от данни за начинаещи

16

50,00 лв

-

Представяне на информация пред публика с ИТ

20

50,00 лв

-

Създаване на уеб сайтове с WebSite X5

20

50,00 лв

-

Програмиране с Imagine

32

86,00 лв

-

Програмиране с Visual Basic

32

86,00 лв

-

Английски език (различни нива с индивидуална прогрма)

200

зависи от нивото

-

-

Цифрови медии в информационни кампании

140

1150,00 лв

-

-

Бизнес английски

100

560,00 лв

-

-

 

Обявените цени са при провеждане на обучението в ОЦ "Обучение" - София.
При провеждане на обучението извън София към цената се добавят 20%,
които покриват разходите на лекторите по командировката.
Обучителният център предлага курсове за езикова и компютърна подготовка с индивидуална учебна програма, според която се формира и цената на съответното обучение.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню