Дядо вади ряпа - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Дядо вади ряпа

Софтуер
 

Софтуерния пакет съдържа анимация на едноименната народна приказка и 8 игри. Те са направени по начин, който да бъде забавен за децата и същевременно образователен. В игрите децата решават различни задачи, в които участват героите от приказката. Основна част от задачите са свързани с обучението по български език и литература в 1 клас.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да изтеглите от тук!

 
 

Сглоби приказката
Тук детето трябва да прочете текста от приказката и да посочи в него името на правилния герой от три възможности. Когато се справи успешно на екрана се показва сцената и се преминава към следващата.

Свържи буквите
В тази игра детето трябва да свърже букви от азбуката, като посочи следващата. След като направи това двете букви се свързват с линия. Когато детето успее да свърже всички букви се получава герой от приказката, който "оживява".

 
 

Създай своя приказка
Детето може да преразкаже приказката или да създаде собствена, като използва героите. В текстово поле се въвежда текст от клавиатурата, като има възможност да се избира шрифт, размер и цвят на буквите. Могат да се създад
ат няколко сцени, които след това да бъдат отпечатани в режим на преглед.

 
 
 

Замени грешните думи
Тук детето трябва да посочи грешните герои в приказката. Това става като щракне с мишката върху тях. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда правилното име. Ако въведеното е вярно, то се изписва, в противен случай - думата се подчертава като грешна.

 
 
 

Оцвети героите
В тази игра детето може да оцвети геро
ите от приказката по свой начин. От палитра с 14 цвята се избира цвят за оцветяване, като след това може да се посочи негов нюанс. Оцветеният герой може да се запаси и отпечата.

 
 
 

Замени картинките с думи
В тази игра трябва да замени картинките на героите от приказката с техните имена. Това става като се щракне с мишката върху героя. Отваря се текстово поле, в което от клавиатурата се въвежда името на героя. Ако въведеното е вярно се изписва думата, в противен случай - остава картинката.

 
 
 

Подреди приказката
В тази игра детето трябва да подреди сцените в последователността на случване на действията. Това става като щраква с мишката върху умаленото изображение на сцената. Тя се появява във филмовата лента. В режим на преглед сцените се сменят последователно.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 15,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 60,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню