Математика за 1 клас - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Математика за 1 клас

Софтуер
 

Пакетът представя основна част от учебното съдържание по математика изучавано в 1 клас, под формата на 6 забавни игри. Те обхващат темите за сравняване на обекти и числа; четене на числата от 0 до 20 и задачи от действията събиране и изваждане; различаване на геометрични фигури квадрат, правоъгълник, триъгълник, кръг; разпознаване на време по часовник. Достъпът до всяка една игра става чрез избор на предмети от виртуална детска стая. В края на всяка игра детето получава сертификат за успеха, който е постигнал. Към пакета има и модула за управление съдържанието на игрите, в който се натрупва информация за постигнатото от потребителя.
Методическо ръководство за работа с продукта можете да изтеглите от тук!

 
 

Премини езерото
Основният персонаж в тази игра е жабка, която трябва да премине на другия бряг на езерото. Тя може да направи това като скача по листата на лилиите, но трябва да спазва последователността им. Детето лесно усвоява умението да брои в прав и обратен ред, като посочва на кое листо трябва да скочи жабата.

Липсващите книги
От етажерката в библиотеката на виртуална стая са изпаднали номерирани книги, които трябва да бъдат поставени на местата им. Детето трябва да определи коя книга в коя редица трябва да бъде поставена, като анализира номерацията по книгите на рафтовете и спазва зададените закономерности.

 
 

Геометрични фигури
В тази игра, детето играе с геометричните фигури квадрат, правоъгълник, триъгълник и кръг. В различните варианти, се предоставят възможности за разпознаване на фигурите, за подреждане на редици от фигури и развиване на наблюдателност чрез задачи за възпроизвеждане на фигурални редици по даден модел.

 
 
 

Математически изрази
Тук детето трябва да попълни липсващото в изразите. Това може да бъде число или знак за действие или сравнение. Работи се с няколко варианта, като изразите могат да съдържат три или четири числа.

 
 
 

Свери часовника
В тази игра детето играе с понятията “час” и “минута”. То трябва да свери или избере часовник, който показва дадено време. Детето играе, както с часовник, показващ времето със стрелки, така и с такъв, който показва времето с цифри.

 
 
 

Колко са плодовете?
В овощната градина детето брои плодовете на дърветата и съпоставя броя им с числата, изразяващи количествената им стойност. Също така сравнява числа, използвайки знаците за сравнение и прилагайки умения за събиране и изваждане на числа от 1 до 9.

 
 
 

Управляващ модул
Пакетът "Математика за 1 клас" съдържа два модула: обучаващ - предназначен за учениците, и управляващ - предназначен за учителя (родителя). При стартиране на обучаващия модул, може да се зададе потребителско име. Това дава възможност от управляващия модул да се наблюдават действията и резултатите, постигнати от детето в различните игри. В управляващия модул се правят настройки на всички игри, като учителят (родителят) може да определя дали оценката да бъде показвана след всяка отделна задача или след изпълнението на всички задачи от съответния раздел. В този модул могат да се зададат броят задачи за изпълнение, както и степента им на трудност.

 
 
 

Цена за индивидуален лиценз - 18,00 лв.
Цена за училищен лиценз - 96,00 лв.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню