Книги - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Книги

 

"Цифрови видеоизображения за начинаещи"

автори: Ивайло Иванов, Стивън Николов

Учебното помагало "Цифрови видеопродукции за начинаещи" е предназначено за ученици и студенти, които правят своите първи крачки в света на цифровото видео. В него се разглеждат всички основни стъпки в създаването на цялостна видеопродукция с използването на цифровите технологии. Обръща се специално внимание на възможностите за работа в голям и малък екип.
Софтуерните решения, които са предложени на читателя като описание за някой от дейностите са със свободни права за ползване и могат да бъдат свалени от Интернет.

излязла от печат: октомври 2012 година
корична цена: 7,80 лева

 
 
 

"Интерактивни презентации"

автор: Ивайло Иванов

Учебно помагало е предназначено за учители и ученици, които желаят да създават интерактивни презентации със средствата на MS PowerPoint. В книгата под “интерактивни презентации” се разбират презентации, чиито ход на изпълнение се определя в зависимост от направен избор на обект от екрана.
В помагалото са описани вградените възможности на презентационната система MS PowerPoint (версии 2003 и 2007) за създаване на интерактивно съдържание, както и основни инструкции от Visual Basic for Application..

излязла от печат: май 2010 година
корична цена: 7,
50 лева

 
 
 

"Лексикалната работа в урока по литература - 2-4 клас"

автори: Емилия Недкова, Красимира Георгиева

Учебното помагало съдържа методически разработки на уроци по литература в началния етап на СОУ (2-4 кл) и тестове, в които се предлага оригинална система от упражнения за усвояване на новата лексика. Упражненията, разработени така, че да бъдат включвани към различни части от урока, дават възможност да се избегне еднообразието при работа с новите думи.
Помагалото е предназначено за ползване от учители, студенти от специалностите: “Начална педагогика и чужд език” и “Предучилищна и начална училищна педагогика” и всички, които проявяват интерес към посочената проблематика.

излязла от печат: юли 2015 година
корична цена: 5,00 лв

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню