Запази знанията си... - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Запази знанията си...

Еразъм+

Публикувани видео самоучители към курсове на ДЗЗД "Обучение" в YouTube

 
 

Вече са налични първите уроци за самоподготовка към курсове на дружеството, които са реализирани в рамките на проекта "Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите" по програмата Еразъм+, Ключова дейност 1. Те са достъпни в YouTube канала на дружеството, който може да бъде видян тук.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс "Цифровото видео като средство в обучението"
От 31 март до 06 април 2019 години лектори на ДЗЗД "Обучение" взеха участие в структуриран курс на тема "Digital video as a tool in training", който се проведе в Берлин, Германия. Обучаващата организация бе lntemationales Forum Demokatischer Entwicklung e.v..

 
 

Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите
От 1 юни 2018 година, ДЗЗД "Обучение" реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 със заглавие Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите. Проектът се реализира с подкрепата на Европейската комисия и Център за развитие на човешките ресурси.

 
 

Основна цел на проекта е да се подговят лекторите на обученията, които се предлагат от дружеството, да създават видеосъдържание към курсовете. Това видеосъдържание ще бъде в помощ на обучаемите при усвояване на курсовете, като то ще бъде достъпно в интернет и ще може да се използва при комбинирана форма на обучение съчетаваща присъствената с дистанционната.
За постигане на целта, 10 лектора ще бъдат включени в структуриран курс на тема "
Средства и методи за споделяне работата на учителя", който ще се проведе в Берлин, Германия. Първите видеоуроци към курсовете се очаква да бъдат готови през май 2019 година.
Регистрационния номер на проекта е
2018-1-BG01-KA104-047435.


 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню