Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ

Еразъм+

ДЕЦАТА СТРОЯТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СВЕТА ЧРЕЗ СТЕАМ
KIDS BUILD THEIR KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT THE WORLD THROUGH STEAM

проект по програма Еразъм+, КД 2, регистрационен номер 2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879. Продължителност: от 01 септември 2022 до 31 юли 2024 година.

 

От 1 януари 2023 година започна работата по проекта в ДЗЗД "Обучение". Той се явява продължение на проекта "Учене чрез конструиране в детската градина", който успешно бе приключен през 2022 година. Координатор на проекта е ДГ 184 "Мечо Пух", а партньори са ДГ 65 "Слънчево детство" (София, България), детска градина Коренто (Хелзинки, Финландия), детска градина Ozel Akdeniz Basari Anaokulu (Манавгат, Турция), T-oppi OY (Еспоо, Финландия), Epsilon Marketing e.U. (Виена, Австрия), Europe Route Education Youth Sports and Culture Association (Манавгат, Турция). В рамките на проекта ще бъде разработена методология за работа по СТЕАМ подхода в детската градина чрез използване на конструктивни дейности

 
 

Първа работна международна среща

На 3 и 4 февруари 2023 година в София се състоя първата международна среща по проекта. В нея участваха представители на всички партньори. В рамките на двудневната среща беше съставен план за дейностите със съответните срокове за изпълнение и отговорности. Специално внимание бе отделено на използването на запазените графични знаци за индикация на програма Еразъм+ в материалите по проекта. В края на срещата бяха подписани договори с анекси между координаторът на проекта и всички партньори.

 
 

Първо обучение за СТЕМ/СТЕАМ

От 2 до 4 март 2023 година в Хелзинки, Финландия се проведе курс за обучение на учители на тема "СТЕМ/СТЕАМ в образованието". Курсът се организира от пратньора T-Oppi OY, а негов домакин бе детската градина Коренто в Хелзинки. В рамките на обучението от ДЗЗД "Обучение" участваха Цветанка Тодорова и Майкъл Дойл. По време на обучението участниците се запознаха със СТЕМ/СТЕАМ подхода и неговите възможности за прилагане в различните степени на образователната система. Специално внимание бе отделено на използването му в детската градина. По време на обучението всички посетиха участници музея за научни експерименти Хеурека, където имаха поставени задачи за идентифициране на опити, свързани с отделните направления в СТЕАМ - наука, технилогии, инженерство, изкуство и математика.

 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню