Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ

Еразъм+

ДЕЦАТА СТРОЯТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СВЕТА ЧРЕЗ СТЕАМ
KIDS BUILD THEIR KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT THE WORLD THROUGH STEAM

проект по програма Еразъм+, КД 2, регистрационен номер 2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879. Продължителност: от 01 септември 2022 до 31 юли 2024 година.

 

От 1 януари 2023 година започна работата по проекта в ДЗЗД "Обучение". Той се явява продължение на проекта "Учене чрез конструиране в детската градина", който успешно бе приключен през 2022 година. Координатор на проекта е ДГ 184 "Мечо Пух", а партньори са ДГ 65 "Слънчево детство" (София, България), детска градина Коренто (Хелзинки, Финландия), детска градина Ozel Akdeniz Basari Anaokulu (Манавгат, Турция), T-oppi OY (Еспоо, Финландия), Epsilon Marketing e.U. (Виена, Австрия), Europe Route Education Youth Sports and Culture Association (Манавгат, Турция). В рамките на проекта ще бъде разработена методология за работа по СТЕАМ подхода в детската градина чрез използване на конструктивни дейности

 
 

Първа работна международна среща

На 3 и 4 февруари 2023 година в София се състоя първата международна среща по проекта. В нея участваха представители на всички партньори. В рамките на двудневната среща беше съставен план за дейностите със съответните срокове за изпълнение и отговорности. Специално внимание бе отделено на използването на запазените графични знаци за индикация на програма Еразъм+ в материалите по проекта. В края на срещата бяха подписани договори с анекси между координаторът на проекта и всички партньори.

 
 

Първо обучение за СТЕМ/СТЕАМ

От 2 до 4 март 2023 година в Хелзинки, Финландия се проведе курс за обучение на учители на тема "СТЕМ/СТЕАМ в образованието". Курсът се организира от пратньора T-Oppi OY, а негов домакин бе детската градина Коренто в Хелзинки. В рамките на обучението от ДЗЗД "Обучение" участваха Цветанка Тодорова и Майкъл Дойл. По време на обучението участниците се запознаха със СТЕМ/СТЕАМ подхода и неговите възможности за прилагане в различните степени на образователната система. Специално внимание бе отделено на използването му в детската градина. По време на обучението всички посетиха участници музея за научни експерименти Хеурека, където имаха поставени задачи за идентифициране на опити, свързани с отделните направления в СТЕАМ - наука, технилогии, инженерство, изкуство и математика.

 
 

Първите учебни единици за работа по СТЕАМ подхода са готови

 

Първите учебни единици от методологията за използване на СТЕАМ подхода в детската градина чрез конструктивни дейности са вече факт. В тях е заложено използването на ЛЕГО ДУПЛО конструктивен материал. Учебните единици са разделени на тематични области, а не по възраст, както бе в предишния проект. Учебните материали за една учебна единица включват:
- учебна карта за учителя
- карта/и с инструкции за децата за конструиране на модел (Виж модел)
- карта за дейности, в която децата отбелязват хипотеза за даден експеримент и резултатът от него (Виж модел)
- лист/и за опис на блокчета (Виж модел)
В част от учебниците единици се използват карти с инструкции от предишния проект, като по този начин се запазва приествеността между двете методологии. Това дава възможност на учители в детската градина да внедрят конструктивните дейности като един от основните образователни инструменти за работа с децата.

 
 

Обучение за използване на новата методология за работа по СТЕАМ подхода

 

От 19 до 21 октомври 2023 г. в град Манавгат, Турция се състоя обучителен курс за учители на тема "СТЕАМ в детската градина чрез конструктивни дейности" в рамките на проекта. На обучението бе представена новоразработената методология за използване на СТЕАМ подхода в обучението на децата чрез ЛЕГО Дупло конструктивен материал. Обучението се проведе в турската детска градина, а негови лектори бяха представители на обучителните организации по проекта: ДЗЗД "Обучение" (България), T-oppi OY (Финландия) и ERA (Турция). Обратната връзка получена от учителите в рамките на обучението показа, че свършеното до момента е на ниво, което отговаря на техните очаквания.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню