Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Децата строят своите знания...чрез СТЕАМ

Еразъм+

ДЕЦАТА СТРОЯТ СВОИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ЗА СВЕТА ЧРЕЗ СТЕАМ
KIDS BUILD THEIR KNOWLEDGE AND SKILLS ABOUT THE WORLD THROUGH STEAM

проект по програма Еразъм+, КД 2, регистрационен номер 2022-1-BG01-KA220-SCH-000086879. Продължителност: от 01 септември 2022 до 31 юли 2024 година.

 

От 1 януари 2023 година започна работата по проекта в ДЗЗД "Обучение". Той се явява продължение на проекта "Учене чрез конструиране в детската градина", който успешно бе приключен през 2022 година. Координатор на проекта е ДГ 184 "Мечо Пух", а партньори са ДГ 65 "Слънчево детство" (София, България), детска градина Коренто (Хелзинки, Финландия), детска градина Ozel Akdeniz Basari Anaokulu (Манавгат, Турция), T-oppi OY (Еспоо, Финландия), Epsilon Marketing e.U. (Виена, Австрия), Europe Route Education Youth Sports and Culture Association (Манавгат, Турция). В рамките на проекта ще бъде разработена методология за работа по СТЕАМ подхода в детската градина чрез използване на конструктивни дейности

 
 

Първа работна международна среща

На 3 и 4 февруари 2023 година в София се състоя първата международна среща по проекта. В нея участваха представители на всички партньори. В рамките на двудневната среща беше съставен план за дейностите със съответните срокове за изпълнение и отговорности. Специално внимание бе отделено на използването на запазените графични знаци за индикация на програма Еразъм+ в материалите по проекта. В края на срещата бяха подписани договори с анекси между координаторът на проекта и всички партньори.

 
 

Първо обучение за СТЕМ/СТЕАМ

От 2 до 4 март 2023 година в Хелзинки, Финландия се проведе курс за обучение на учители на тема "СТЕМ/СТЕАМ в образованието". Курсът се организира от пратньора T-Oppi OY, а негов домакин бе детската градина Коренто в Хелзинки. В рамките на обучението от ДЗЗД "Обучение" участваха Цветанка Тодорова и Майкъл Дойл. По време на обучението участниците се запознаха със СТЕМ/СТЕАМ подхода и неговите възможности за прилагане в различните степени на образователната система. Специално внимание бе отделено на използването му в детската градина. По време на обучението всички посетиха участници музея за научни експерименти Хеурека, където имаха поставени задачи за идентифициране на опити, свързани с отделните направления в СТЕАМ - наука, технилогии, инженерство, изкуство и математика.

 
 

Първите учебни единици за работа по СТЕАМ подхода са готови

 

Първите учебни единици от методологията за използване на СТЕАМ подхода в детската градина чрез конструктивни дейности са вече факт. В тях е заложено използването на ЛЕГО ДУПЛО конструктивен материал. Учебните единици са разделени на тематични области, а не по възраст, както бе в предишния проект. Учебните материали за една учебна единица включват:
- учебна карта за учителя
- карта/и с инструкции за децата за конструиране на модел (Виж модел)
- карта за дейности, в която децата отбелязват хипотеза за даден експеримент и резултатът от него (Виж модел)
- лист/и за опис на блокчета (Виж модел)
В част от учебниците единици се използват карти с инструкции от предишния проект, като по този начин се запазва приествеността между двете методологии. Това дава възможност на учители в детската градина да внедрят конструктивните дейности като един от основните образователни инструменти за работа с децата.

 
 

Обучение за използване на новата методология за работа по СТЕАМ подхода

 

От 19 до 21 октомври 2023 г. в град Манавгат, Турция се състоя обучителен курс за учители на тема "СТЕАМ в детската градина чрез конструктивни дейности" в рамките на проекта. На обучението бе представена новоразработената методология за използване на СТЕАМ подхода в обучението на децата чрез ЛЕГО Дупло конструктивен материал. Обучението се проведе в турската детска градина, а негови лектори бяха представители на обучителните организации по проекта: ДЗЗД "Обучение" (България), T-oppi OY (Финландия) и ERA (Турция). Обратната връзка получена от учителите в рамките на обучението показа, че свършеното до момента е на ниво, което отговаря на техните очаквания.

 
 

Събитие за разпространение на резултатите създадени в рамките на проекта

 

Заключителното събитие за разпространение на резултатите от работата по проекта се проведе на 14 май 2024 г. в 30. СУ "Братя Миладинови" в София. На него присъстваха над 170 участника, като част от тях бяха на място в залата, а останалите онлайн. Събитието бе водено от Ивайло Иванов. Кратко представяне на основните дейности по проекта направи Ариета Вичишта, директор на ДГ 184 "Мечо Пух", които са координатор на проекта. Майкъл Дойл от ДЗЗД "Обучение" представи разработената методология и създадените учебни материали в рамките на проекта. Учители от ДГ 184 и ДГ 65, които са партньори по проекта, запознаха участниците в семинара с дейностите, които са извършвани при тях. Уеб платформата на проекта, която е налична в интернет на адрес legoduplosteam.eu, бе представена от Пламен Петров. Той представи и разработения курс за обучение на учители. В рамките на семинара се проведе творческа работилница, в която участниците трябваше да създадат картинка от сенки, като използват ЛЕГО ДУПЛО конструктивен материал и фенерче. Запис от семинарът може да бъде видян в интернет на следния адрес: https://www.youtube.com/live/BR4VC9g7ZLM?si=BJ1SJiowVmdtgJoO

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню