Предстоящи - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Предстоящи

Курсове
 

Курсове до края на учебната 2018/2019 година!

 
 

Курс

Брой кредити

Цена

Дати на провеждане

Компютърна анимация
одобрен със заповед № РД 09-2790 / 17.07.2017 на МОН

2

90,00 лева

16, 17, 23 и 24 февруари 2019 г.

Компютърно моделиране в началното училище – 2 част
одобрен със заповед № 09-195 / 02.02.2018 на МОН

1,5

45,00 лева

13 и 14 април 2019 г.

 
 
 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню