Еразъм+ - ДЗЗД Обучение

Отиване към съдържанието

Главно меню:

Еразъм+

 

От 1 февруари 2019 година, ДЗЗД "Обучение" реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 3 със заглавие IN EDU –INclusive communities through Media literacy & Critical Thinking EDUcation.

 
 

Проектът е двугодишен, като координатор е организацията FORMA.Azione sr от Италия, а партньори са организации от България, Словения, Хърватско и Франция.
Основна цел на проекта е да се повиши медийната грамотност и критичното мислене на учениците чрез провеждане на тематични мероприятия и създаване на учебни материали. В рамките на проекта ще бъдат обучени учители да преподават темата в училище, ще се проведе национален хакатон и международен семинар за учениците.
Регистрационния номер на проекта е
604670-EPP-1-2018-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN

 
 

От 1 юни 2018 година, ДЗЗД "Обучение" реализира проект по програма "Еразъм+", ключова дейност 1 със заглавие Запази знанията си, за да ги споделиш с обучаемите.

 
 

Основна цел на проекта е да се подговят лекторите на обученията, които се предлагат от дружеството, да създават видеосъдържание към курсовете. Това видеосъдържание ще бъде в помощ на обучаемите при усвояване на курсовете, като то ще бъде достъпно в интернет и ще може да се използва при комбинирана форма на обучение съчетаваща присъствената с дистанционната.
За постигане на целта, 10 лектора ще бъдат включени в структуриран курс на тема "
Средства и методи за споделяне работата на учителя", който ще се проведе в Берлин, Германия. Първите видеоуроци към курсовете се очаква да бъдат готови през май 2019 година.
Регистрационния номер на проекта е
2018-1-BG01-KA104-047435.

 
 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню